Vastuulliset rakentajat laativat jo nyt rakennusten “tuoteselosteita”

Yle uutisoi 13.8.2018 ympäristöministeriön käynnistämästä tiedonkeruuhankkeesta, jossa kerätään rakennuksissa käytettyjen eri rakennusmateriaalien lukumääriä ja kokonaispitoisuuksia. Siinä missä ministeriö haluaa edetä rakennusten ”tuoteselosteita” käsittelevän hankkeen kanssa maltillisesti, ovat valveutuneet suunnittelijat ja rakentajat ottaneet etumatkaa, ja tekevät raportointia tuleville asukkaille jo nyt vapaaehtoisesti. Näin pystytään vähentämään rakennusten asukkaiden ja käyttäjien kemikaalikuormaa.

Rakentamisen heikko laatu on puhuttanut jo pitkään, ja nyt myös ympäristöministeriö on herännyt vaatimaan rakennuksille ”tuoteselosteita” elintarviketeollisuuden tapaan. Rakennusten ”tuoteselosteiden” taustalla ovat kierrätyssyiden lisäksi paljon puhuttavat sisäilmaongelmat, joiden on arvioitu aiheuttavan suomalaisille jopa kymmenen miljardin vuosittaisen laskun esimerkiksi korjauskulujen ja sairaanhoitomenojen muodossa.

Monet valveutuneet yritykset ovat jo lähteneet omatoimisesti avaamaan käyttämiään rakennusmateriaalejaan.

Trä Kronor -kodeissa paloturvallista ja ionisoitua lampaanvillaa käytetään erilaisten saumakohtien lisätiivistämiseen.

– Kuten monella muullakin toimialalla, on myös rakentamisessa ollut viime aikoina nähtävissä tietynlaisten artesaaniarvojen nousua. Otetaan käyttöön vanhoja, hyväksi havaittuja ja moneen kertaan testattuja metodeja ja materiaaleja, ja tehdään niistä nykyaikaiset tarpeet täyttäviä tuotteita,vanhojen rakennusten restaurointiin sekä uusiin terveellisiin ja kestäviin rakennuksiin erikoistuneen Saatsi Arkkitehtien perustaja ja Trä Kronorin pääarkkitehti Pekka Saatsi toteaa.

Trä Groupin perusperiaatteissa on alusta alkaen ollut rakentaa yksinkertaisesti ja luonnonmukaisesti, sekä pitää koko rakennusprosessi läpinäkyvänä. Uusien massiivipuurunkoisten Trä Kronor -kotien suunnittelun lähtökohtana on se, että tuhansien kemikaalien ja yhdisteiden sijaan rakennusaineluettelo pyritään pitämäänmahdollisimman lyhyenä, ja listalle kelpuutetaan vain vähän prosessoituja luonnonmateriaaleja, tulevaisuuden älyratkaisujen mahdollisuuksia unohtamatta. Rakenteissa ei ole lainkaan liimaa eikä muovia. Näin rakennettuna kodit sopivat myös niille, joilla on aiempaa sisäilmaherkistymistä.

– Näen tämän muutoksen alalla erittäin tervetulleena. Jokainen rakennukseen käytetty prosessoitu materiaali lisää asukkaiden turhaa kemikaalikuormaa, ja näin lisää myös terveysongelmien todennäköisyyttä. Yksinkertainen rakennustapa lisää myös rakennusten vikasietoisuutta: mitä vähemmän materiaaleja on, sitä varmemmin tiedetään niiden keskinäinen toimivuus. Moni materiaalihan on todettu itsessään turvalliseksi, mutta niiden yhteisvaikutuksista sekä suunnittelijoilla että rakennuttajilla on vielä hyvin vähän tietoa. Esimerkiksi M1-luokan muovimaalista ei vapaudu haitallisia aineita, mutta se saattaa aiheuttaa rakennusfysikaalisen ongelman, jonka johdosta rakenteisiin tiivistyy kosteutta, Saatsi toteaa.

Lue lisää Trä Kronorin rakennusperiaatteista ja materiaalivalinnoista