Koti jonka ymmärtämiseen et tarvitse sanakirjaa

Mie­les­täm­me raken­nuk­sen paras tuo­te­se­los­te on mah­dol­li­sim­man lyhyt. Se koos­tuu pää­asias­sa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, sil­lä jokai­nen raken­nuk­seen käy­tet­ty pro­ses­soi­tu mate­ri­aa­li lisää asuk­kai­den kemi­kaa­li­kuor­maa, ja näin myös ter­vey­son­gel­mien toden­nä­köi­syyt­tä. Toi­min­tam­me on avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää, ja sik­si haluam­me, että myös tämä tuo­te­se­los­te on kaik­kien luet­ta­vis­sa.