Näin toimii painovoimainen ilmanvaihto

Pohjoismaisen rakennusperinteen helmi, painovoimainen ilmanvaihto, on noussut viime aikoina lehtien otsikoihin ja kahvipöytäkeskusteluihin. Kesällä 2018 Trä Kronor sai Espoossa painovoimaiselle ilmanvaihdolle luvan ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuosikymmeneen. Mutta miten painovoimainen ilmanvaihto oikeastaan toimii, ja mitkä sen edut ovat koneelliseen ilmanvaihtoon verrattuna?

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin, ulko- ja sisätilan lämpötilaeron sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon.Trä Kronor -kodeissa ulkoilma tulee huonetilojen yläosasta tai lämpöpattereiden takana olevista säädettävistä aukoista. Kun korvausilma tulee oikeasta paikasta, eikä esimerkiksi lattian- ja seinienraoista, ei taloon tule vedontunnetta, joka välillä liitetään painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Ilma-aukon aukioloa säätämällä voidaan säätää myös ilmankierron voimakkuutta. Aukot on sijoitettu lämmityspattereiden yläpuolelle tai taakse, jotka talvikaudella lämmittämät ulkoa tulevaa ilmaa nopeasti. Kesällä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa yksinkertaisesti avaamalla ikkunoita tarpeen mukaan.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin

Vanhoissa taloissa on ollut perinteisesti keskellä korkea piippu. Näin myös Trä Kronor -kodeissa. Takkojen palamisilman tarpeesta syntyvä veto huolehtii poistoilmanvaihdosta. Silloin kun takka ei ole päällä, poistuu ilma hormissa olevan tähtiventtiilin avulla. Venttiilin aukioloa säätämällä voidaan myös säädellä ilmankierron nopeutta.

Painovoimainen ilmanvaihto mielletään usein suotta työlääksi. Trä Kronor -koteihin asennetaan ilmanlaatua mittaavia antureita, joiden kautta asukkaat saavat ajantasaista tietoa siitä, miten venttiilejä kannattaisi säätää optimaalisen ilmanlaadun takaamiseksi. Koneellinen ilmanvaihto vaatii toimiakseen sähköä, ja teknisenä järjestelmänä sillä on tietty huoltoväli ja tekninen käyttöikä, joka helposti unohtuu asukkailta. Painovoimainen, luonnonlakeja noudattava ilmanvaihdon käyttöikä on käytännössä yhtä pitkä kuin talon rakenteiden, eli jopa satoja vuosia.