Rakennusten lyhyt elinkaari sekä työpaikkojen sisäilmaongelmat korostuivat kyselyssä

TRÄ teki rakentamisen laatua koskevan kyselyn 16.1.2019 järjestetyn kestävän ja terveellisen rakentamisen illan yhteydessä. Vastauksissa korostui erityisesti huoli nykyisistä rakennusmääräyksistä sekä rakennusten lyhyistä elinkaarista. Huono sisäilma vaanii erityisesti työpaikoilla, ja muutos nykytilanteeseen löytyy esimerkiksi poliittista päätöksentekoa muuttamalla sekä erilaisten rakennusperiaatteiden ja -materiaalien tarjonnasta uudistuotannossa. 

Huono sisäilma vaanii erityisesti työpaikoilla, ja muutos nykytilanteeseen löytyy esimerkiksi poliittista päätöksentekoa muuttamalla sekä erilaisten rakennusperiaatteiden ja -materiaalien tarjonnasta uudistuotannossa.

TRÄ keräsi kaikilta 16.1.2019 kestävän ja terveellisen rakentamisen iltaan osallistuneilta näkemyksiä siitä, mikä nykyisessä rakentamisessa erityisesti mättää. Vastauksia kertyi mukavasti, ja niistä piirtyy selkeä kuva myös siitä, miten nykytilannetta kannattaisi lähteä muuttamaan. 

60% kyselyyn vastanneista asuu tällä hetkellä kodissa, joka tukee omaa hyvinvointia. Jos nykyinen koti ei lisää hyvinvointia, suurimmat puutteet löytyvät rakennusmateriaalivalinnoista sekä sisäilman laadusta ja äänisaasteesta. Nykyrakentamisen laadusta löytyi useita kehityskohtia. Yli 90% vastaajista oli sitä mieltä, että rakennuksien elinkaaria pitäisi ehdottomasti pidentää. Nykyisiä rakennusmääräyksiä haluaisi tuulettaa 70% vastaajista, ja 63% vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaisen nykyrakentamisen tilaa kannattaisi lähteä muuttamaan materiaalivalinnoista käsin. 

Jos nykyinen koti ei lisää hyvinvointia, suurimmat puutteet löytyvät rakennusmateriaalivalinnoista sekä sisäilman laadusta ja äänisaasteesta.

Huono sisäilman laatu korostuu työpaikoilla 

Myös sisäilma-asiat nousivat esiin kyselyssä. Lähes 40% vastanneista tai heidän perheenjäsenistään altistuu huonolle sisäilmalle töissä. Kotona siitä kärsi noin 33% vastaajista tai heidän perheenjäsenistään, ja koulut ja päiväkodit tulivat 3. sijalla noin 23% osuudella. 

32% vastaajista on tehnyt kotonaan muutoksia ilmanlaadun parantamiseksi ja 16% vastaajista muuttanut paremman sisäilman perässä. Poliittiseen päätöksentekoon oli päättäjien kautta pyrkinyt vaikuttamaan 21% vastaajista. Avoimissa vastauksista korostuivat esimerkiksi sisäilmaystävällisten päiväkotien ja koulujen perässä muuttaminen, koneellisen ilmanvaihdon välttäminen kodinostotilanteissa sekä työnantajan toimintaan vaikuttaminen.

32% vastaajista on tehnyt kotonaan muutoksia ilmanlaadun parantamiseksi ja 16% vastaajista muuttanut paremman sisäilman perässä.

Tiedolle ja tapahtumille on jatkossakin tilausta

Koska TRÄ haluaa muuttaa tavan, jolla taloja suunnitellaan, rakennetaan, ostetaan ja huolletaan, kysyimme myös vastaajilta, miten me voisimme sen parhaiten tehdä. Peräti 96% vastaajista oli sitä mieltä, että TRÄ:n tulisi keskittyä tarjoamaan erilaisia uudisrakennusvaihtoja mm. rakennusmateriaalien sekä suunnitteluperiaatteiden osalta. 4/5 vastaajista toivoi, että TRÄ alkaisi vaikuttamaan rakentamista koskevaan päätöksentekoon, ja 78% vastaajista toivoo TRÄ:ltä luotettavia ja asiantuntevia korjausrakentamisen palveluja. 

Peräti 96% vastaajista oli sitä mieltä, että TRÄ:n tulisi keskittyä tarjoamaan erilaisia uudisrakennusvaihtoja mm. rakennusmateriaalien sekä suunnitteluperiaatteiden osalta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä, että miten he olisivat valmiita muuttamaan rakentamisen suuntaa Suomessa. ¾ oli sitä mieltä, että tehokkain tapa heille olisi osallistua TRÄ:n ja muiden alan toimijoiden tapahtumiin sekä välittää saamaansa tietoa eteenpäin. Puolet vastaajista oli valmis käyttämään hieman enemmän rahaa saadakseen itselleen ja perheelleen terveellisemmän ja laadukkaamman kodin.

Artikkelin kuvitus: TRÄ:n kestävän ja terveellisen rakentamisen ilta 16.1.2019