Painovoimainen ilmanvaihto on mahdollista toteuttaa nykymääräyksilläkin

Pohjoismaisen rakennusperinteen helmi, painovoimainen ilmanvaihto, on fysiikan lakeihin perustuva tapa suunnitella ja rakentaa taloja, joissa ilma vaihtuu. Viime vuoteen asti tiukat määräykset ovat hankaloittaneet rakennusluvan saamista painovoimaiselle ilmanvaihdolle. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna se on kuitenkin ekologinen ja kustannustehokas tapa huolehtia hyvästä sisäilmasta. Seuraavassa annamme vinkkejä siihen, miten se kannattaa toteuttaa, ja mitä suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon.

Painovoimainen ilmanvaihto on pohjoismaisen rakennusperinteen helmj.

Painovoimainen ilmanvaihto on vuosisatoja vanhan tapa huolehtia rakennusten ilmankierrosta. Olemme käsitelleet sen perustoimintaperiaatteita aiemminkin. Samaan tahtiin kun rakennusmääräyksiä on tullut lisää on myös painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttaminen vähentynyt. Tällä hetkellä Suomessa onkin vain vähän suunnittelijoita, joille painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelu on rutiinia. Niinpä suunnitteluun ja valvontaan kannattaakin panostaa normaalia enemmän.

Ilmanvaihto määrittelee rakennuksen muodon ja huonejärjestyksen

Tärkeintä painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelussa on ottaa ilmanvaihtosuunnittelija mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Painovoimaista ilmanvaihtoa kun ei voi ”liimata” valmiiksi suunnitellun talon päälle, vaan se määrittää esimerkiksi huonejärjestystä ja talon ulkonäköä.

Rintamamiestalon prototyyppi on yksi esimerkki talosta, joka on suunniteltu painovoimaisen ilmanvaihdon kannalta toimivaksi. Talon keskellä on piippu, jonka ympärille huoneet on järjestetty siten, että ilma niistä poistuu piipun kautta, ja rakennuksen korkeus mahdollistaa riittävän korkean piipun rakentamisen. Rakennuksessa ei myöskään ollut märkätiloja ja wc:tä yläkerrassa. Toimivin rakennustyyppi on kaksikerroksinen rintamamiestalo, jossa on ullakko. Silloin myös yläkertaan on mahdollista sijoittaa märkätiloja

Rintamamiestalon prototyyppi on yksi esimerkki talosta, joka on suunniteltu painovoimaisen ilmanvaihdon kannalta toimivaksi.

Projektin onnistumisen kannalta on myöskin tärkeää, että päästään hyvään vuorovaikutukseen rakennusvalvonnan viranomaisten kanssa. Sekä suunnittelijalla että rakennusvalvonnalla saattaa olla vain vähän kokemusta painovoimaisesta ilmanvaihdosta, joten avoin keskustelu on tärkeää. Rakennusvalvonta antaa reunaehdot suunnittelulle: se mitä rakennusvalvonta vaatii ja miten se tulkitsee määräyksiä riippuu mm. rakennuspaikan sijainnista, rakennuksen koosta sekä rakennustyypistä. Ratkaisuja on yhtä monta kuin hankkeitakin.

Kaikki rakennusvalvojat voivat myös tehdä poikkeuksia määräyksiin, jos he kokevat, että hanke on muuten hyvä ja toimivaksi suunniteltu. Tällöin kaikkia määräyksiä ei tarvitse täyttää kaikilta osin. Jo ennen vuoden 2018 höllennyksiä rakennusmääräyksiin voitiin painovoimaisia ilmanvaihtoja toteuttaa rakennuksiin poikkeuslupien avulla.

Esimerkkejä toimivista ratkaisuista on

Tiedossa on painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta tukevia tekijöitä, jotka kannattaa miettiä kuntoon jo suunnitteluvaiheessa.

Ensinnäkin kodin rakennuspaikalla on suuri merkitys ilmanvaihdon toimimisen kannalta. Korkealla mäellä tai ison vesistön rannalla tuulee lähes aina sen verran, että myös ilma vaihtuu tehokkaasti. Muunlaisissa paikoissa pitää aina käyttää harkintaa ilmanvaihtoasioita mietittäessä. Lisäksi vuoteen mahtuu aina muutamia tuulettomia hetkiä ja päiviä, jolloin ilmanvaihto voidaan hoitaa maalaisjärkisesti avaamalla ikkunat.

Jos huoneita ei pystytä asettelemaan piipun ympärille, pitää poistoilman ohjaamisessa hyödyntää ylimääräisiä valepiippuja. Moni pelkää kosteuden valumista sisälle piippujen kautta, mutta erityisesti massiivirakenteisista, kuten esimerkiksi tiilestä tehdyistä piipuissa, tiivistyvä vesi ei valu sisälle. Lämmönlähteet huolehtivat piippujen kuivuudesta tehokkaasti, ja niiden ollessa pois käytöstä massiivirakenne imee kosteuden itseensä. Myös teräsrakenteisia poistohormeja voidaan käyttää, kunhan toteutuksessa on huomioitu riittävä lämmöneristys ja mahdollisesti muut kondensoitumisen estämiseen vaikuttavat tekijät. Jo 1950-luvulta lähtien on toteutettu myös tällaisia ratkaisuja, ja niitä osataan tehdä toimiviksi.

Tulisijat olisi järkevää suunnitella siten, että niissä on ilmanvaihtoventtiili. Virallisesti se ei ole hyväksytty ilmanvaihtopäätelaite, mutta se on oleellinen painovoimaisen ilmanvaihdon toimimiselle silloin kun tulisijat eivät ole käytössä.

Vedon tunteen voi välttää suunnittelemalla korvausilman oton oikein. Riitämättömästä korvaus/tuloilman saamisesta kertoo se, että ilmaa tulee esimerkiksi lattian läpi aiheuttaen epämukavan vedontunteen jalkoihin.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin

Nykyarkkitehtuuri ei aina tue painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa

Kotien märkätilat kannattaa aina sijoitella piipun ympärille rakennuksen keskikerrokseen tai muuten keskittää omaksi ryhmäkseen. WC-tiloihin suunnitellaan ovirako tai siirtoilmaventtiili, jolloin WC-tilojen likainen ilma poistuu omaa reittiään. Kodinhoito- ja saunatilat kannattaa suunnitella erikseen, ja usein on järkevää miettiä saunatilojen sijoittamista kokonaan erilliseen tilaan asuinrakennukseen nähden. Yläkerrassa voi olla WC-tilat, mutta suihkua sinne ei kannata tehdä, sillä silloin painovoimainen ilmanvaihto ei riitä ilmanvaihdoksi. Tällöinen ilmanvaihto pitää miettiä hybridimallin mukaisesti, jolloin tiloissa on esimerkiksi tuulen voimalla tai joskus pienellä sähkömoottorilla toimiva tehostus tai huippuimuri.

Nykyisin koteihin suunnitellaan usein korkeita avotiloja, joissa on isoja etelänpuoleisia ikkunoita. Tällaisessa ratkaisussa mikään ilmanvaihtotapa ei välttämättä toimi hyvin. Ikkunoiden kautta tuleva lämpökuorma vaikeuttaa tilojen pitämistä sopivan viileänä. Myös portaikot toimivat ilmanvaihtoreitteinä, jolloin nykyinen avoportaikkotrendi asettaa ilmanvaihdolle haasteita. Tällöin yläkerran makuuhuoneissa tulee olla ovet, ja niiden pitää olla suljettuna, jolloin likainen ilma ei kulkeudu niihin. Makuuhuoneisiin pitää lisätä omat poistoilmareitit, jotta niissä on mahdollista olla hyvä sisäilma.

Kokenut painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelija osaa kuitenkin ottaa kaiken tämän suunnittelussa huomioon, joten kannattaa rohkeasti kääntyä ammattilaisen puoleen heti rakennusprojektin alussa.

Artikkelin lähteenä on käytetty Leino Kuuluvaisen ja Jari Ketolan 16.1.2019 TRÄ:n terveellisen ja kestävän rakentamisen illassa pitämää puheenvuoroa otsikolla Näin saat rakennusluvan painovoimaiseen ilmanvaihtoon – asiantuntijat kertovat

Artikkelin lähteenä on käytetty Leino Kuuluvaisen ja Jari Ketolan 16.1.2019 TRÄ:n terveellisen ja kestävän rakentamisen illassa pitämää puheenvuoroa otsikolla Näin saat rakennusluvan painovoimaiseen ilmanvaihtoon – asiantuntijat kertovat