Vuoden 2019 tärkeimpiä hyvinvointitrendejä ovat terveellinen koti ja sisäilma

Vuodenvaihde on hyvä hetki luoda katse kohti tulevan vuoden trendejä. Jooga, mindfulness ja vihersmoothiet ovat pitäneet pintansa vuodesta toiseen, mutta vuoden 2019 uusina suurina hyvinvointitrendeinä voidaan pitää asumisen terveellisyyttä mm. luonnonmateriaalien sekä puhtaan sisäilman muodossa. Tässä jutussa me kerromme miksi.

Vuoden 2019 uusina suurina hyvinvointitrendeinä voidaan pitää asumisen terveellisyyttä mm. luonnonmateriaalien sekä puhtaan sisäilman muodossa.

Kestävän kehityksen megatrendi vaatii muutoksia myös rakentamiseen

Uutiset ilmaston lämpenemisestä auttavat levittämään kestävän kehityksen megatrendiä yhä uusille toimialoille. EU-alueella rakentaminen ja rakennusten purkaminen tuottavat vuosittain 450 miljoonaa tonnia jätettä, joista jopa 75% päätyy kaatopaikalle ilman kierrätystä. Lisäksi rakentaminen ja kiinteistöala käyttää jopa 38% maailman uusiutumattomista luonnonvaroista.

Ei siis ole ihme, että myös rakennnusteollisuudelta vaaditaan entistä näkyvämpää materiaalitoimitusketjua sekä aiempaa tehokkaampaa kierrätystä. Puhumattakaan siitä, että talojen käyttöiän pitäisi nousta huomattavasti korkeammaksi kuin nykyinen 30-50 vuoden ikä. Edistyneimmät alan toimijat lupaavatkin jo taloille oikein huollettuna jopa 300 vuoden käyttöikää.

Rakentaminen ja kiinteistöala käyttävät jopa 38% maailman uusiutumattomista luonnonvaroista.

Ihmiset haluavat ympärilleen luonnonmateriaaleja

Esimerkiksi kemikaalikuorma sekä kertakäyttökulttuuri innostavat ihmisiä etsimään aitoja ja kestäviä luonnonmateriaaleja esimerkiksi iholle tulevien vaatteiden ja kosmetiikan muodossa. Silti harva tiedostaa, että rakennukset saattavat sisältää lukemattomia eri ainesosia, joiden toiminnasta silloin kun ne esimerkiksi kastuvat tai ovat kosketuksessa toisiinsa, on vielä hyvin vähän tietoa. Ja kun vietämme keskimäärin jopa 22 tuntia vuorokaudesta sisätiloissa, altistuminen näille rakennusten kemikaaleille tapahtuu väistämättä.

Kestävät materiaalit, kuten kivi, savi ja puu, ovat 100% luonnontuotteita vailla haitallisia kemiallisia yhdisteitä. Niistä on olemassa pitkäaikaista tieteellistä tutkimusta, ja niiden käyttäytyminen eri olosuhteissa tunnetaan hyvin. Jos ne vielä löytyvät lähialueelta, ne ovat luonnollinen ja ekologinen valinta omaan kotiin. Luonnollinen on uusi luksus.

Luonnollinen on uusi luksus.

Puun terveysvaikutukset halutaan tuoda omaan kotiin

Puu on tehnyt isosti paluun kodin sisustamiseen viime vuosina. Suomalaisille rakas puu tarjoaa kuitenkin paljon muutakin kuin eläväistä pintaa.

Puulla, ja erityisesti pohjoismaisella havupuulla, on monia tunnettuja terveysvaikutuksia: pelkkä puun koskettaminen laskee stressiä ja havupuut ovat luonnostaan antibakteerisia tappaen jopa ärhäköitä sairaalabakteereja. Ei olekaan ihme, että juuri uusiutuva luonnonmateriaali puu on tämän hetken trendikkäin rakennusmateriaali.

Lähipuu on ekologinen ja terveellinen valinta omaan kotiin.

Puhtaan sisäilman arvo nousee entisestään

Euroopan laajuisesti jopa 17% ihmisistä kärsii huonosta sisäilmasta. Huono sisäilma ja sen aiheuttamat terveyshaitat koskettavat yhä useampaa suomalaista. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan huono sisäilma aiheuttaa vuosittain suomalaisille miljardien kustannukset mm. korjausmenojen sekä sairaudenhoitokulujen muodossa.

Yhä useammalla työpaikalla on herätty sisäilman aiheuttamiin sairaspoissaoloihin, ja päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmat vaativat aiempaa hanakammin ratkaisuja lasten terveyden vaarantavien tilojen käytöstä poistamiseen. Vielä työpäiviä pidemmän ajan vietämme kuitenkin omassa kodissamme, jolloin katse siirtyy entistä enemmän esimerkiksi nukkuessa hengitettävän ilman laadukkuuteen ja terveysvaikutuksiin.

Vietämme jopa 22 tuntia vuorokaudessa sisätiloissa,

Digitaalisuus tukemaan kotien hyvinvointia

Suuri osa kotien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tapahtuu piilossa rakenteiden sisällä, ja niiden epäterveellisyyteen herätään usein vasta sitten kun on jo liian myöhäistä. Esimerkiksi epäpuhtaan sisäilman seurauksena syntyneet infektiokierteet ja astmat olisivat usein helposti ehkäistävissä, jos toimenpiteitä alettaisiin tekemään riittävän ajoissa.

Rakenteisiin upotetut anturit antavat ajantasaista tietoa talon hyvinvoinnista. Lähitulevaisuudessa kännykän näytöltä voi tarkastaa esimerkiksi sisäilman laadun, ilmankierron riittävyyden sekä rakenteiden kosteustason. Näin asukkaat voivat itse varmistua siitä, että koti tukee heidän hyvinvointiaan.