M-koon townhouse esittelyssä Asuntomessuilla

Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­le nousee ter­veel­li­siä town­­house-kote­­ja, jot­ka on suun­ni­tel­tu Trä Kro­nor –kon­sep­tin mukai­ses­ti ter­veel­li­sik­si, ajat­to­mik­si ja vika­sie­toi­sik­si. Kodeis­ta kes­ki­ko­koi­nen M-koon asun­to ava­taan vie­rai­li­joil­le Asun­to­mes­su­jen ajak­si elo­kuus­sa 2020.

Trä Kro­nor –kon­sep­tin perus­ta on yksin­ker­tai­nen raken­nus­ta­pa. Sik­si mes­sua­sun­nos­sam­me pää­see tutus­tu­maan läpi­nä­ky­väs­ti kotien raken­tei­siin ja raken­nus­me­ne­tel­miim­me. Tapah­tu­man aika­na asun­nos­sa on myös mah­dol­li­suus tava­ta ja jutut­taa kes­tä­vän puu­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia. Pai­kan pääl­lä asian­tun­ti­joi­ta mm. ark­­ki­­teh­­ti- ja raken­ne­suun­nit­te­lun, res­tau­roin­nin sekä pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don aloil­ta.

Mia Leh­to­nen
Asun­to­mes­su­ko­tien myyn­ti
mia@bo.fi
+358 40 036 9666

Tho­mas Norei­la
Myyn­ti & part­ne­ruu­det
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Tero Saa­ri
Raken­ta­mi­nen
tero.saari@trahus.fi
+358 40 684 7274

Ila­ri Airik­ka­la
Suun­nit­te­lu
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Plea­se lea­ve this field emp­ty.