7 principer för hälsosamt och hållbart byggande

Vi bygger estetiska kvalitetshem med naturliga metoder och utan hälsovådliga material. Vi tror på ansvarsfulla lösningar, som håller från generation till generation.

 

Ladda Trä Kronor-broschyr

Enhetlig träkonstruktion

1. Massivträkonstruktion som andas

En enhetlig träkonstruktion sköter om husstommens alla elementära uppgifter: konstruktionen bär upp, isolerar och erbjuder färdig inredningsyta. Andra stommaterial behövs alltså inte. Vår lim- och plastfria konstruktion är ekologisk, feltolerant och långlivad och har inte heller behandlats kemikaliskt. Att en massivträkonstruktion andas betyder att den binder och avger fukt utan att mista sina egenskaper.

2. Självdragsventilation

Naturlig självdragsventilation är mer riskfri än sådana system, som kräver mekaniska installationer för att fungera. Självdragsventilation baserar sig på fysikens lagar, dvs att varmluft stiger uppåt och kall luft sjunker. Den friska ersättningsluften tas in genom ventiler i ytterväggen och frånluften går ut genom en murad skorsten.

3. Ventilerad krypgrund

Ett traditionellt trossbotten med ventilerad krypgrund är förnuftigt ur ett hälsosamt och hållbart perspektiv . Radongaserna avlägsnas, underhållet förenklas och eventuella rörläckage är lättare att upptäcka och reparera.

4. Ventilerad vind

Förutom det ventilerade bottenbjälklaget bidrar en ventilerad vind till husets kondition. Oisolerde vindar har bevisligen varit en hållbar och fungerande lösning inom den finländska byggtraditionen. Luftcirkulationen håller konstruktionerna torra och eventuella läckage är lätta att lägga märke till och åtgärda i ett tidigt skede.

5. Sluttande tak och ordentlig takfot

Ett sluttande tak är det mest riskfria valet av takform. Vatten och snö rinner lättare av en sluttande yta. Mest feltolerant är taket då inga överlopps hörn eller andra strukturella avvikelser, ss. takkupor, läggs till. Takfoten transporterar vattnet bort från huskonstruktionen och minskar därmed fuktbelastningen. Klimatet i Finland är idag fuktigare än förut och en ordentlig takfot är därför av största vikt.

6. Innehållsförteckning

Receptet för ett hållbart och sunt hus är enkelt att begripa även om man inte är byggnadsproffs. Listan på våra råvaror är kort när vi enbart utnyttjar enkla, naturliga produkter.

7. Siktet i framtiden

Hur vi bor förändras och våra hem behöver anpassas därefter. Trä Kronor-husen tar sin inspiration från det traditionella finländska träbyggandet och byggs för att hålla från generation till generation. Laddning för elbilar, smart teknologi, förnybar energi och andra tekniska lösningar som underlättar vardagen hör således som en naturlig del till vårt servicesortiment.

Läs mer om arkitekterna Pekka och Emilia Saatsis tankar kring townhouse-projektet i Tusby
(på finska)

Läs mera