Undersökningar visar att det i Finland, speciellt på områden där bostadsmässor arrangerats, bor Europas lyckligaste invånare. Ett vägande skäl för detta är att invånarna redan vid uppförandeskedet lär känna varandra, säger verkställande direktör Harri Tuomaala vid Andelslaget Finlands Bostadsmässa.

– Finländarna är som känt inte världens mest sociala gäng, men det går inte att bestrida forskningsresultat: vi trivs med att känna våra grannar. Det ger oss trygghet och en känsla av stabilitet.

Det finns också andra orsaker till en överlägsen invånartrivsel. Bostadsmässan undersöker boendetrivsel genom en årlig befolkningsbarometer. Förra året genomfördes enkäten i Esbo, Tammerfors och Vasa.

Såväl oförädlad som bebygd naturmiljö påverkar människan på samma sätt: lugnande, helande och höjande av trivseln. Bild Antero Tenhunen

Tuomaala konstaterar att grunden för en naturupplevelse, vilket anses oerhört viktigt,ligger innanför hemmets väggar, i byggmaterialet.

– Det intressanta är att människan förnimmer naturen lika starkt oberoende av om hon bor i en naturenlig miljö eller i en naturomgivning som formats av människohand. Därför vill vi delta redan i den initiala planläggningen av nya mässområden.

Barometern samlar information och förståelse som utgångspunkt för god praxis. Syftet begränsas dock inte endast till att genomföra möjligast framgångsrika mässor i framtiden.

Finlands Bostadsmässas affärsidé har expanderat till att omfatta invånarnas hela levnadsmiljö, säger verkställande direktör Harri Tuomaala.

– Nu är exempelvis trafiken i ett kraftigt brytningsskede och vi behöver allt grundligare tänka på hur vi löser samfärdseln i framtiden. Därtill analyserar vi varje bostadsområde ur ett livscykelperspektiv, dvs. området måste kunna tjäna invånarna från krubban till graven.

– Att planera en bostadsmässa genererar en hel massa annan data som bredare kunde utnyttjas i Finland, inte enbart med tanke på ett mässområde per år. I planläggningen och exekveringen av en bostadsmässa ligger enastående styrka som väl kunde vara värdefull även i andra sammanhang, reflekterar Tuomaala.

Månsidiga stigar för livet på busholmen

Så gott som varje finländare känner till begreppet Bostadsmässa. Få vet ändå att mässorganisationen är ett ideellt andelslag som förutom den årliga bostadsmässan även har andra uppdrag.

Bland annat stöder Mässorganisationen små kommuner, ofta sådana med flyttförlust, att skapa en ny, lockande omgivning. Ett sådant projekt fick sin start i Ingå Västnyland vid årsskiftet. Där byggs nu ett helt nytt kommuncentrum. Projektet avviker från den
traditionella mässverksamheten genom att andelslaget inte kommer att arrangera ett offentlig mässevenemang då bygget slutföts.

– Ingå är ett gott exempel på vad vi riktar in oss på i allt större grad. Den första fasen i Ingå kommuns nya centrum beräknas vara avslutad sommaren 2020, berättar Harri Tuomaala.

Busholmen i Helsingfors utvecklas intensivt. Bostadsmässan arrangerar där ett evenemang för stadsboende i september 2018.

Bostadsmässan expanderar också i redan bebyggd stadsmiljö genom att arrangera ett avgiftsfritt evenemang på Busholmen i Helsingfors i september. Elämisen polut (arbetsnamn på svenska: Mångsidiga stigar för livet) lyfter under 10 dagars tid fram stadsboendets nya lösningar och service. Programkonceptet går att reproducera i alla sorters tilltagande stadmiljöer i Finland och internationellt.

– På det hela taget söker vi på i Andelslaget Bostadsmässan nya lösningar för ett bättre liv. Målsättningen låter litet högtravande men klarnar när man funderar över hur många små detaljer som tillsammans utgör ett gott boende. Vår verksamhet begränsas inte längre till huset och gården, utan omfattar hela den bebyggda närmiljön, dess servicenivå och helhetstäckande funktionalitet. Vårt mål kan de facto jämföras med Finlands stats dito, skrattar Tuomaala, nöjd över en passlig parabel.

Följande bostadsmässa arrangeras i juli i Björneborg, där man renoverat ett gammalt industriområdet för bostäder.

– Björneborg är ett bra exempel på ett fullbordat projekt där grönområden är i en avgörande roll samt där all kritisk service i livets olika skeden har hämtats in till ett gemensamt, kompakt område.

Till Tusby bostadsmässa år 2020 byggs ett rekordantal trähus. Hälsomedvetenheten och problemen med inomhusluft har gett luft under vingarna för buggandet av massivträhus.

– Probelemen är mångfasetterade i modernt byggande, men jag vill tro att Bostadsmässan kan erbjuda en plattform där sunda och hållbara lösingar är lätta att fullborda. Det lönar sig inte att ruva på goda idéer utan de bör omvandlas till verklighet genast. På så vis vaknar resten av samhället upp till att det går och det bör ske förändring, summerar Tuomaala.