Under flera årtionden trivdes Maire Niemi-Saari i ett traditionellt trähus uppfört 1860. Men en massiv vattenskada gav livet en ny riktning. Hela byggnaden förstördes av mögel och Niemi-Saari led i åratal av infektionssjukdomar som kom att kräva minst lika lång konvalescenstid. Nu skriver hon på en bok om sina jobbiga upplevelser, men i det sista kapitlet ljusnar det: Niemi-Saari flyttar till sitt drömhem.

–  I verkligheten har jag inte ännu flyttat eftersom husbygget först nu påbörjats. Jag är tvungen att vänta ännu i två pirrande år. Ju kärare barn, desto längre väntetid, skrattar hon.

Niemi-Saaris mögelhistoria är av samma kaliber som alla de otaliga berättelserna vi hör om i media idag. Efter extensiva undersökningar blev det en abrupt avfärd från det mögelskadade hemmet, och knappt en pryl fick tas med. Hantverkarens hela livsarbete förstördes.

Från sitt gamla hem fick Maire Niemi-Saari med sig enbart ett gammalt matbord, som idag fungerar som medelpunkt i hennes tillfälliga boning.

– Visst fick jag från Aste, föreningen för boendehälsa, goda råd om hur rädda mögelskadade prylar. Men jag var i ett så hemskt dåligt skick att jag inte vågade
riskera att mögelsporer skulle följa med mig till mitt nya hem.

Från rödmyllestuga till townhouse

Under sin långa sjukledighet funderade Niemi-Saari både på sitt liv och på sitt framtida boende. I ett hurdant hem skulle hon kunna ge sin sargade kropp möjlighet att tillfriskna i fred? Inget av de erbjudna lösningarna verkade passligt och situationen kändes desperat.

–  Jag älskade mitt gamla trähus där allt fungerade okomplicerat. Självdragsventilation, plankgolv, eldstad, naturliga material. Enkelt att handskas med och vårda om. Man behövde inte förstå sig på komplicerad teknik eller maskinellt öka luftfuktigheten. Så det slog mig att jag var tvungen att hitta något liknande, kanske ett litet trähus utanför allfartsvägarna.

Maire Niemi-Saari uppskattar allt som är äkta och handgjort. Därför är naturmaterialen i
fokus även i det kommande hemmet.

Uppdraget var dock allt annat än lätt. Också tanken på att flytta långt ifrån serviceställen kändes allt mer obekväm, pga de otaliga sjukåren. Av en händelse fick hon höra av en bekant i Tusby om den kommande bostadsmässan: år 2020 skulle ett flertal traditionellt byggda bostäder uppföras på mässområdet.

– Jag tog omedelbart kontakt med Trä Kronor och konstaterade att här var svaret äntligen. Rödmyllestugan byttes ut mot ett hälsosamt och ekologiskt hållbart townhouse-hus. Här fann jag bekanta element från mitt älskade trähus, så somsjälvdragsventilation samt plast- och limfritt massivträ. En tråkig livsperiod håller på att avslutas, säger Niemi-Saari och drar en suck av lättnad.

Information och temporärutrymmen

Då Niemi-Saari sökte efter en lämplig lägenhet bekantade hon sig med byggande och olika material. Tydligast syntes branschens brådska.

– Många hus monteras av fuktiga element på några veckor. Ni vet Hölmöläborna som klippte av täckets nedre rand för att tråckla fast upptill då kylan överraskade. I vår byggkultur kan man skönja samma drag.

– Det är inte människornas eget fel att de insjuknar pga inomhuslufts- och mögelproblem. Att bli sjuk och förlora sitt hem är ett hårt slag och kan i värsta fall vara en tragedi som slutgiltigt ändrar riktingen i ens liv. Därför är det så oerhört viktigt att sprida information och erbjuda rena temporärutrymmen för privatpersoner och t.ex skolelever som hamnat i en mögelfälla. Det är mycket samhället behöver utvecklas ännu vad gäller stöd här.

– Nu har alla bitar fallit på sin plats för mig. De fysiska symptomen jag lidit av pga mögelutsattheten har minskat och ett nytt sunt hem har dykt upp, säger Maire Niemi-Saari nöjt.

Erfarenheten lämnade efter sig en kronisk kemikalieöverkänslighet, men framtiden ser första gången på år ljus ut.

– Klart att det i huvudet snurrar tankar som att ”vad om…”. Jag har blivit extremt försiktig och noggrann, för att aldrig någonsin mera behöva uppleva dylikt. Jag har lärt mig att identifiera vettiga lösningar.

– Nu är jag i fantasin redan halvvägs inflyttad; smakar på känslan, räknar avstånd på kartan till bekanta platser och föreställer mig hur jag efter bastubad smuttar på iskall dryck på egen gård. Snart är jag äntligen fri att leva mitt unika liv, summerar Niemi-Saari.

Ja, och boken då?

– När hjärnan arbetar igen och minnet funkar så är skrivandet en njutning. Förutsatt att tidtabellen håller så är boken färdig vid årsskiftet. Men jag tar inte stress över det. det har jag haft tilräckligt av för en hel livstid.