Tusby Mässbostäder

Lätt att andas i trähus

Massivträhus har en lång historia i Finland. De lämpar sig ypperligt för vårt klimat och är bevisat hälsosamma att bo i. Dessutom bromsar de klimatförändringen genom att i sin konstruktion lagra den kol som naturligt finns bunden i trädet. Då ett trähus byggs och förvaltas rätt utgör det en ekogärning och en investering, som bevarar sitt värde från generation till generation.

Massivkonstruktionen är genial i all sin enkelhet. Den fungerar suveränt som bärande konstruktion, som värmeisolering och inredningselement, och behöver sålunda inga övriga material runtom sig. Konstruktionen innehåller heller inte plast, lim eller andra skadliga ämnen.

Lätt att andas i trähus