Naturlig estetik

Vi pla­ne­rar alla våra hus enligt sju prin­ci­per för häl­so­samt och håll­bart byg­gan­de. Ansed­da Saat­si Ark­ki­teh­dit ansva­rar för pla­ne­ring­en. På bil­den fin­sli­pas Tus­by mäss­bo­stä­der av pro­jek­tar­ki­tekt Jut­ta Vuo­ri­nen.