Lari Olsoni och Kauko Patjas

Trä Kronor-husen byggs av erfarna specialister

Våra hus byggs av Trähus, som specialiserat sig på byggnadsvård och hållbart träbyggande. Våra
timmermän, såsom Lari Olsoni och Kauko Patjas, utnyttjar traditionella metoder till att bygga nytt.