Vi står genuint bakom vår mission

Det är vår rättighet att bo och leva i en hälsosam och trygg miljö. Vi har rätt till hälsosamma daghem och skolor. Vi har rätt att jobba i en omgivning, där det är lätt att andas. Vi har rätt att bo i hem, som håller oss friska.

Trä Kronor-konceptet är en helhetslösning där modern, elegant arkitektur kombineras med insikter från den anrika, finländska byggtraditionen. Vi använder dokumenterat fungerande byggnadssätt för att skapa nya, betydelsefulla byggnader, som bevarar och respekterar sin omgivning och dess invånare.

Thomas Noreila - Trä Group

Trähus, som förverkligar våra byggnader samt arkitektbyrån Saatsi Arkkitehdit, som ansvarar för planeringen av våra hus, har sina rötter i en tid då receptet för ett fungerande hus hörde till vårt samhälleliga arv.

I Finland har man i århundraden byggt hus av äkta, naturenliga material. Husen lever i samspel med sina invånare och strider inte mot naturens och fysikens lagar. Om husen förvaltas rätt, är de en smart investering, som tjänar såväl oss som många kommande generationer.

Varje nytt Trä Kronor-hus byggs för att fungera precis så. Men framförallt svarar de på nya och framtida utmaningar och boendebehov. Vi tror på enkla konstruktioner och naturliga, hållbara material. Därför vet vi att våra hus håller i flera hundra år. Samtidigt vill vi sikta blicken framåt och utnyttja dagens och framtidens lösningar vad det gäller t.ex. energiproduktion.

Det är många som i skrivandets stund kämpar med mögel- och inomhusluftproblem. I det fakto så drabbas 1 miljon finländare varje dag av dålig inomhusluft. Jag var själv i samma situation för drygt tio år sedan. En massiv mögelskada på mitt dåvarande jobb gjorde mig så gott som arbetsoförmögen för en tid och kroniskt sjuk. Med den värdefulla erfarenheten i bagaget är jag övertygad om att det är fullt möjligt att åstadkomma en trygg och hälsofrämjande boendemiljö. Vi tror på transparens och ärlighet.

Tillsammans kan vi ändra på byggkulturen och skapa en omgivning, där vi alla mår bra!

THOMAS NOREILA
VD
Trä Group Ab

Beställ vårt nyhetsbrev!

Please leave this field empty.